tisdag 20 april 2010

Måndag-Kärlek

Bilden e från tå jag, Magnus å Simone va vi mitt i lördas fören dansgalan, sejnari kom knådis å :)
I da har ja fösöka böri få fäädi demde byxonan nangang, kom me na liti närmari, ska va klar ti onsda åså har vi moddeprov tå å. :) åså fo Magnus in ti milin i da i gen, å han slipper int hejm na i gen fören nösta fridag:( meen he blir ladiesnight hela hälgen tå i ställi. Ha vari hurti å vari ut å sprungi in ti stan i kväll åså var ja me netti å sassa tär en stund. :) Saknar älskling. NU ska ja ha na å eta! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar