torsdag 22 april 2010

Torsdag-Kafferep

Er i skolan, å väntar på att matte timan ska böri:) har hadd reskaps/badminton jumppa, ja kmr att ha världens sjukast arm- ben- å magmuskler i mårån.
Efter skolan ere kafferep vi Mikaelas:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar